AG     BROKER
                       Asigurari si Daune
 "  un parteneriat pentru viitor  "
   Prima pagina      PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

NOTĂ DE INFORMARE

 

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Stimate Client,

 

SC AG- BROKER DE ASIGURARE  SRL cu sediul în Sibiu B-dul Vasile Milea Nr.9 Ap.18 , Cod 550325, J32/17/2008 și CUI 23028639, reprezentată prin Dna POTERA MARIA MARCELA, Director Executiv, este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 9292/2008, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.

 

SC AG- BROKER DE ASIGURARE  SRL prin natura activităţilor pe care le desfășoară, prelucrează cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, număr de telefon, e-mail, prin mijloace automate şi neautomate. Aceste date sunt folosite de noi în scopuri de marketing, reclamă, publicitate, precum și în vederea transmiterii unor informații generale despre produse, servicii și companie.

 

Totodată, vă informăm că, la solicitarea dumneavoastră scrisă puteţi beneficia de dreptul de acces la datele personale şi de a nu fi supus unei decizii automate individuale, în condiţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.

 

De asemenea, aveţi dreptul de intervenție și de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depuneţi la secretariatul nostru, de unde va fi transmisă administratorului de bază de date din cadrul companiei, urmând să primiţi un raspuns scris în termenul prevăzut de lege.

 

În relaţia cu terţii, datele personale sunt utilizate de catre Societate în relație cu companiile din același grup, precum și cu partenerii contractuali, pe teritoriul Romaniei.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

 

Cu considerație,

SC AG- BROKER DE ASIGURARE  SRL